BİLİM KURULU

 

Yasemin Alanay

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul

 

Gazi Alataş

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Ankara

 

Tuncay Alkan

Sosyal Güvenlik Kurumu, Nadir Hastalıklar Şubesi, Ankara

 

Nurten Akarsu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Ankara

 

Ceren Akdere

Biomarin, İstanbul

 

Pelin Aksugur

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara

 

Deniz Yılmaz Atakay

PKU (Fenilketonüri) Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul

 

İsmail Balık

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Ankara

 

Haydar Bağış

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Adıyaman

 

Seher Başaran

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, İstanbul

 

Banu Bayar

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara

 

Betül Baykan Baykal

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, İstanbul

 

Nerses Bebek

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, İstanbul

 

Koray Boduroğlu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Ankara

 

Rüveyde Bundak

İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul

 

Serdar Ceylaner

İntergen Genetik Merkezi, Ankara

 

Kıvanç Çefle

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, İstanbul

 

Feyza Darendeliler

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul

 

Ali Dursun

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara

 

Munis Dündar

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Kayseri

 

Fatih Ezgü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara

 

Bülent Gümüşel

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AD, Ankara

 

Hatice Ilgın Ruhi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Ankara

 

Güvenç Koçkaya

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği, Ankara

 

Özgür Kasapçopur

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul

 

Burak Kıran

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İstanbul

 

Fahrettin Keleştimur

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Ankara

 

Ali Osman Kılıç

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara

 

Harun Kızılay

Türk Eczacılar Birliği, Konya

 

Piraye Oflazer

Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul

 

Gönül Oğur

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Samsun

 

Uğur Özbek

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, İstanbul

 

Hüseyin Özbey

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, İstanbul

 

Tayfun Özçelik

Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ankara

 

Seza Özen

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara

 

Rıdvan Seçkin Özen

İstanbul Genetik Grubu (İGG) Genetik Tanı Merkezi, İstanbul

 

Meral Özgüç

Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji AD, Ankara

 

Ferda Özkınay

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İzmir

 

Haluk Özsarı

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

 

Cengizhan Öztürk

Boğaziçi Üniversitesi

 

Ferda Perçin

Gazi Üniversitesi, Tıbbi Genetik AD, Ankara

 

Ana Rath

Orphanet Coordinator, Inserm, Paris

 

Ömer Saka

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara

 

Müge Sayitoğlu

İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik AD, İstanbul

 

Teoman Soysal

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, İstanbul

 

Belgin Süsleyici Duman

 Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul

 

Rumen Stefanov

University of Plodiv, Bulgaristan

 

Feride İffet Şahin

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Ankara

 

Aslıhan Tolun

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi

 

Ajlan Tükün

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Ankara

 

Beyhan Tüysüz

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul

 

Sibel Aylin Uğur İşeri

İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik AD, İstanbul

 

Burcum Uzunoğlu

RX Kurumsal, Ankara

 

Ali Yağız Üresin

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD, İstanbu

 

Oya Uyguner

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, İstanbul

 

Burçak Vural

İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik AD, İstanbul

 

Kanay Yararbaş

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, İstanbul

 

Bülent Zülfikar

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Ensititüsü, İstanbul