GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri
23-24 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesinde düzenlenecektir.


Kongre Dili
Kongre dili Türkçe'dir. 


Yaka Kartları
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara yaka kartı verilecektir. Yaka kartı olmayan katılımcılar hiçbir şekilde bilimsel ve sosyal aktivitelerden yararlanamayacaktır.


Bildiri Başvuruları
Bildiri özetleri web sayfaları aracılığı ile toplanacaktır.


Katılım Sertifikaları
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.


Davet Mektubu
Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.
Bu mektup sadece kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacı taşımaktadır.


Sergi Alanları
Kongre süresinde ilaç, tıbbi malzeme ve kitap alanlarında ürün sahibi firmaların, ürünlerini sergileyebilmeleri amacıyla geniş bir alan ayrılmıştır. Sergi alanlarına girişte kongre kaydını yaptırmış olma şartı aranmaktadır.